A Tura Ring pálya üzemeltetője a Tura Ring Sportegyesület.

A Tura Ring pálya területén tartózkodni kizárólag nyitvatartási időben, kizárólag a kijelölt zónákban szabad. 18 éven aluli személyek kizárólag szülői felügyelet vagy nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak. A Tura Ring Sportegyesület vezetőségének jogában áll bezárni a pályát nem megfelelő vagy veszélyes körülmények esetén.

A Tura Ring pálya területén tartózkodó személyek magukra kötelezőnek ismerik el jelen házirendet, és kötelesek a házirend előírásait maradéktalanul betartani.

A Tura Ring pálya területén mindenki saját felelősségére, önszántából tartózkodik, használja.

A Tura Ring területén tartózkodók nem veszélyeztethetik más vendégek testi épségét, illetve a pályahasználóknak mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a sporttársak tudásszintjét a sportolás során.

Mindenki köteles a pályákat saját egyéni képességei szerint használni. A képességek helytelen felméréséből eredő balesetekért és károkét a Tura Ring üzemeltetője nem vállal felelősséget.

Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, személyi sérülésekért a Tura Ring pálya üzemeltetője nem vonható felelősségre. Az esetlegesen bekövetkezett anyagi és más egyéb kárért a Tura Ring üzemeltetője nem vállal felelősséget, a kár megtérítésére nem kötelezhető. A Tura Ring pálya területére bevitt magántulajdonért a tulajdonosa felel, a Tura Ring üzemeltetője nem vállal felelősséget!

A Tura Ring területén sportolás céljából kizárólag a kijelölt pályák használhatók, más területen végzett sportcélú tevékenység TILOS! Szándékos pályaelhagyás szigorúan TILOS!

A Tura Ring pálya területén állatok nem tartózkodhatnak.

A Tura Ring területén tilos alkoholos és drogos befolyásoltsággal bármiféle járművet vezetni. A Tura Ring vezetőségének jogában áll az alkoholos, illetve a drogos befolyásoltságot ellenőrizni.

A Tura Ring területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell környezetük tisztaságára, hulladékot kizárólag a kihelyezett szemétgyűjtőkben helyezhetnek el.

A Tura Ring területén tüzet rakni csak az erre kijelölt helyeken, a Tura Ring vezetősége engedélyével lehet.

A Tura Ring területén tartózkodók a területére történő belépéssel tudomásul veszik, és hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a róluk készült hang, kép videofelvételek a Tura Ring internetes felületein és egyéb reklámfelületen korlátlanul felhasználásra, közzétételre kerüljön.

A balesetmentes sportolás érdekében a sporttevékenységet nem végző személyek csak a pályák szélétől számított 5 méterre, a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A Tura Ring területén versenyek ideje alatt TILOS a kijelölt pályára lépni!

A pálya kizárólag az arra alkalmas sporteszközzel lehet használni. A pályán kizárólag menetiránnyal megegyező irányban szabad közlekedni. A pályát csak a kijelölt úton szabad megközelíteni, a megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A közlekedés során ügyelni kell a mások testi épségére, betartva a KRESZ szabályait.

Üzemanyag tankolása csak a depó zónában történhet a legnagyobb odafigyeléssel, környezet károsítása nélkül.

Minden személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Tura Ring vezetőségét.

Jelen házirend előírásai ellen vétő személynek haladéktalanul el kell hagynia a Tura Ring területét, és nem térhet vissza addig, amíg a Tura Ring vezetősége ki nem vizsgálja az esetet, és engedélyt nem ad a belépésre.