A Tura Ring versenypálya területe Önkormányzati és magántulajdont képez Nyírtura Község Önkormányzat kezelésében áll, melyet a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően hasznosít, óv és gondoz.

A pályarend célja

A Tura Ring versenypálya területén bármilyen célból tartózkodó természetes személyekre kiterjed, továbbá szabályozza a minimális elvárható viselkedési és magatartási normákat, valamint a területen tartandó rendezvény veszélyességi zónáit, balesetmentes sportolás feltételeit meghatározza, kiemelt figyelmet fordítva a balesetek elkerülésére, a természet védelmére, megőrzésére.

Kiskorú személyek kizárólag szülői felügyelettel, vagy nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak a rendezvényen.

 

A Tura Ring versenypálya területén tartózkodó személyek magukra kötelezően ismerik el jelen házirendet, és kötelesek a házirend előírásait maradéktalanul betartani.

 • A területen mindenki saját felelősségére tartózkodhat. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, személyi sérülésekért a rendezvény szervezője nem vonható felelősségre. Az esetlegesen bekövetkezett anyagi és egyéb károkért a szervező nem vállal felelősséget, megtérítésére nem kötelezhető. A területre bevitt magántulajdonért a tulajdonosa felel, az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • A területen állatok kizárólag megkötve, pórázon, illetve kikötve, szájkosárral tartózkodhatnak.
 • A területen tilos alkoholos, drogos és gyógyszeres befolyásoltsággal bármilyen járművet vezetni.
 • A szervezőnek jogában áll alkoholos, drogos befolyásoltságot ellenőrizni.

 

A rendezvényen tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell a környezet tisztaságára, hulladékot kizárólag a kihelyezett szemétgyűjtőkben helyezhetnek el.

A területen tüzet rakni csak az erre kijelölt helyen lehet.

A rendezvényen résztvevők kötelesek betartani a szervezők utasításait, a saját és mások testi épségének megőrzése érdekében.

A rendezvényterületen csak a kijelölt zöld zónában tartózkodhatnak a magánszemélyek, a versenyzők (gépjárműveik) a számukra kijelölt depóban a sárga zónában, a PIROS ZÓNÁBAN TARTÓZKODNI, VAGY AZON ÁTHALADNI TILOS!

Ezen a területen kívül felelősséget senki testi épségéért nem tudunk vállalni!!! Amennyiben a területen tartózkodók nem tartják be a szabályokat és ebből adódóan balesetet szenved, vagy másoknak sérülést okoz, úgy a rendezvény szervezőit semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

A szervezőknek jogában áll veszélyes körülmények esetén a rendezvényt leállítani.

A versenypályát mindenki saját felelősségére, önszántából használja. A pályán tartózkodók nem veszélyeztethetik más személyek testi épségét, illetve mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a sporttársak tudásszintjét a sportolás során.

A pálya használata kizárólag a pályát használó személy aláírt felelősségvállalási nyilatkozatával vagy a nevezési lappal együtt érvényes.

Mindenki köteles a pályát saját egyéni képességei szerint használni. A képességek helytelen felméréséből eredő balesetekért és károkét a szervező nem vállal felelősséget.

A területen sportolás céljából kizárólag a kijelölt pályák használhatók, más területen végzett sportcélú tevékenység TILOS! Szándékos pályaelhagyás szigorúan TILOS!

 

A pálya területén kötelező az alábbi védőeszközök viselete:

 • legalább „E” jelű bukósisak,
 • rács esetén szemüveg,
 • bokában és csuklóban zárt, nem műszálas overál,
 • magasszárú cipő,
 • kesztyű,
 • alsó ruházat / alsónadrág,
 • zokni,
 • ing vagy póló, mely nem műszálas,
 • rögzített ülés és akkumulátor,
 • minimum 3 pontos biztonsági öv,
 • cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer,
 • hibátlanul működő fék és kormánymű.

 

A pályán és a pálya mellett elhelyezkedő szervizút kizárólag a menetiránnyal megegyező irányban szabad közlekedni.

A pályát csak a kijelölt úton szabad megközelíteni, a megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A közlekedés során ügyelni kell mások testi épségére, betartva a KRESZ szabályait.

A balesetmentes sportolás érdekében a sporttevékenységet nem végző személyek csak a meghatározott szalaggal elválasztott területen tartózkodhatnak (zöld zóna).

Üzemanyag tankolása csak a depó és szerviz zónában történhet a legnagyobb odafigyeléssel, környezet károsítása nélkül.
Minden személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a szervezőt.

 

Azonnali kizáráshoz vezet:

 • Vészjelzések figyelmen kívül hagyása
 • Nem megfelelő viselkedés
 • Szándékos ütközés, rongálás
 • Alkoholos, drogos, gyógyszeres befolyásoltság

 

Tudomásul veszem, hogy a Tura Ring versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint versenypálya használója – szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a rendezvény szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben.

Jelen Pályarend szabályait megszegő személyeknek haladéktalanul el kell hagyniuk a rendezvény területét! A rendezvényen, versenyen résztvevő kötelezi magát arra, hogy minden – a használattal összefüggő és az alapján keletkezett kár és / vagy balesetből következő kártérítési illetve fájdalomdíj igényéről lemond. A versenypálya használata kizárólag saját használatra történik.
A Tura Ring területén tartózkodó személyek magukra kötelezőnek ismerik el jelen pályarendet, és
kötelesek a pályarend előírásait maradéktalanul betartani.